Index
 1. Vad är DNSCheck?
 2. Vad är DNS?
 3. Vad händer med www.dnscheck.se?
 4. Varför en ny DNSCheck?
 5. Hur fungerar DNSCheck?
 6. Hur kan DNSCheck hjälpa mig?
 7. DNSCheck visar ”Fel”/”Varning” för min domän. Vad innebär det?
 8. Hur kan DNSCheck bedöma vad som är rätt och fel?
 9. Hanterar DNSCheck IPv6?
 10. Hanterar DNSCheck DNSSEC?
 11. Vad skiljer DNSCheck från annan mjukvara som testar zoner?
 12. Fungerar DNSCheck för domännamn som inte slutar med .se?
 13. DNSCheck och personlig integritet
 14. Varför kan jag inte testa min domän?
 15. Vilka slags anrop genereras av DNSCheck?
 16. Vad är ett ”odelegerat domäntest”?
Vad är DNSCheck?

DNSCheck är ett program designat för att hjälpa människor att kontrollera, mäta och förhoppningsvis också bättre förstå hur DNS, domain name system, fungerar. När en domän (även kallad zon) skickas till DNSCheck så kommer programmet att undersöka domänens hälsotillstånd genom att gå igenom DNS från roten (.) till TLD:n (toppdomänen, till exempel .SE) och till slut de DNS-servrar som innehåller information om den specificerade domänen (till exempel iis.se). DNSCheck utför även en hel del andra test, så som att kontrollera DNSSEC-signaturer, att de olika värdarna går att komma åt och att IP-adresser är giltiga.

Tillbaka till början

Vad är DNS?

Domain name system (förkortat DNS) skulle kunna kallas Internets ”telefonbok”. Det ser till att läsbara namn på webbsidor (som www.iis.se) kan översättas till de mer svårbegripliga IP-adresser som datorerna behöver för att kommunicera med varandra (i detta fall 212.247.7.229).

Förutom att låta dig surfa på Internet med din webbläsare med hjälp av namn på webbsidor istället för IP-adresser ser DNS även till att din e-post hittar rätt. Med andra ord, ett stabilt DNS är nödvändigt för att de flesta företag ska kunna fungera och arbeta effektivt.

Tillbaka till början

Vad händer med www.dnscheck.se?

Webbadressen www.dnscheck.se pekar till en tidigare version av DNSCheck som .SE utvecklade tillsammans med Patrik Fältström från Frobbit AB. Den nya versionen av DNSCheck ligger på dnscheck.iis.se och utvecklades av Jakob Schlyter från Kirei AB.

Tillbaka till början

Varför en ny DNSCheck?

.SE ville ha mer kontroll över koden och kunna återanvända delar av DNSCheck-koden i andra projekt. Vi kom således till slutsatsen att det var bättre att börja om från grunden och bygga en modulär kodbas som vi också kunde utöka med ny funktionalitet, till exempel IPv6- och DNSSEC-tester.

Tillbaka till början

Hur fungerar DNSCheck?

Om du vill ha den tekniska informationen om hur DNSCheck fungerar råder vi dig att kolla den wiki/trac som är kopplad till DNSCheck-projektet (som är öppen källkod). Du hittar den på förljande URL: http://opensource.iis.se/trac/dnscheck/wiki/Architecture. Om du är ute efter ett mindre tekniskt svar bör du först läsa svaret till frågan ”Vad är DNSCheck” på denna sida.

Tillbaka till början

Hur kan DNSCheck hjälpa mig?

Den nuvarande versionen av DNSCheck är avsedd för tekniker eller åtminstone de som är intresserade av att lära sig mer om hur DNS fungerar. Om du enbart vill låta den som är ansvarig för din domän (tech-c eller teknisk personal hos din DNS-leverantör) veta att det finns problem med din domän kan du använda länken som finns längst ner på resultatsidan efter att ett test utförts. Om du har kört ett test kan du således länka till just det specifika testresultatet genom att kopiera länken som då finns längst ner på sidan. Till exempel, länken här nedanför pekar på ett tidigare utfört test av ”iis.se”:
http://dnscheck.iis.se/?time=1220357126&id=66&view=basic

Tillbaka till början

DNSCheck visar ”Fel”/”Varning” för min domän. Vad innebär det?

Det beror på vilket test det gäller. I de flesta fall kan du klicka på fel- eller varningsmeddelandet för att få mer information om vad det var för problem.

Till exempel, om vi skulle testa domänen ”iis.se” och få ett felmeddelande som säger ”DNS-servern ns.nic.se (212.247.7.228) svarar inte på anrop över UDP”. Vad innebär detta? Efter att vi klickar på meddelandet får vi mer detaljerad information. I det här fallet: ”DNS-servern svarade inte på anrop över UDP. Detta beror troligtvis på att DNS-servern inte är korrekt uppsatt eller en felaktigt konfigurerad brandvägg.” Lyckligtvis var detta bara ett exempel eftersom det där felet i praktiken betyder att en DNS-server är otillgänglig, så det är inte direkt ett harmlöst fel.

Tillbaka till början

Hur kan DNSCheck bedöma vad som är rätt och fel?

Ingen kan ge ett definitivt, slutgiltigt utlåtande om en domäns hälsa. Detta är viktigt att poängtera. .SE och människorna bakom DNSCheck påstår inte att DNSCheck alltid har helt rätt. I vissa fall går åsikter isär, speciellt mellan olika länder, men ibland även lokalt. Vi har haft turen att ha hjälp av en extremt kompetent grupp DNS-experter här i Sverige. Vi hoppas att deras åsikter i kombination med våra egna har resulterat i en bra kompromiss mellan vad som är potentiellt farliga fel och vad som bara behöver en varning eller en anmärkning.

Eftersom DNS utvecklas hela tiden kan situationer som idag bara kräver en varning räknas som riktiga fel imorgon. Om du tror du hittat något som vi felbedömt, tveka då inte att kontakta oss på dnscheck@iis.se med en länk till ditt test och en förklaring av varför du anser att resultatet inte är korrekt. (Hur man länkar till ett test hittar du i ”Hur kan DNSCheck hjälpa mig?”-delen av denna FAQ.)

Tillbaka till början

Hanterar DNSCheck IPv6?

Ja. Om DNSCheck är konfigurerat för att köra tester över IPv6 kommer samma tester som görs över IPv4 också göras över IPv6.

Tillbaka till början

Hanterar DNSCheck DNSSEC?

Ja. Om DNSSEC är tillgängligt för en domän som testas av DNSCheck så kommer detta att testas automatiskt.

Tillbaka till början

Vad skiljer DNSCheck från annan mjukvara som testar zoner?

Först och främst sparar DNSCheck all testhistoria. Det innebär att du kan gå tillbaka och titta på ett test du gjorde för en vecka sedan och jämföra det med ett test du nyss gjorde.

DNSCheck kontrollerar även att en zons tidigare använda (före detta) DNS-servrar inte längre innehåller information om zonen du testar. (Detta gäller enbart för .SE-domäner som är ompekade efter februari 2007.)

DNSCheck försöker också förklara fel och varningar på ett tydligt sätt, även om dessa meddelanden kan vara svåra att förstå för en icke-tekniker. Nästa version av DNSCheck, som kommer att lanseras senare detta år, kommer att vara mer informativ för mindre tekniska användare.

DNSCheck kollar kontinuerligt igenom .SE-zonen och rapporterar in dess hälsa till databasen.

Det finns en ”avancerad” flik tillgänglig för de tekniker som föredrar mer detaljerad testinformation.

Den här versionen av DNSCheck är öppen källkod och är modulärt uppbyggd. Du kan med andra ord återanvända delar av koden i dina egna system om du vill.

Tillbaka till början

Fungerar DNSCheck för domännamn som inte slutar med .se?

Ja. Alla test som utförs på .SE-domäner kommer utföras på din zon också. Det som inte görs för andra domäner än .SE är dock den periodiska, automatiska genomgången av alla domäner i zonen som vi utför. Allt annat fungerar exakt likadant.

Tillbaka till början

DNSCheck och personlig integritet

Eftersom DNSCheck är tillgänglig för alla är det också möjligt för vem som helst att kontrollera din domän och också se testhistoria för din domän. Det finns dock inget sätt att se vem som har gjort ett test eftersom det enda som loggas är tidpunken då testet gjordes.

Tillbaka till början

Varför kan jag inte testa min domän?

Om vi utgår från att domänen du försöker testa faktiskt existerar så finns det två saker som kan orsaka detta:

1. För att förhindra att flera test görs samtidigt på samma zon från samma IP-adress finns det en påtvingad fördröjning på 5 minuter mellan identiska test. Detta innebär att du inte kan testa en domän oftare än var 5:e minut. Om du testar din domän igen innan 5 minuter förflutit så visas det senast sparade resultatet.

2. Eftersom DNSCheck är designad för att testa domäner (som iis.se) och inte värdnamn i en domän (som www.iis.se) kontrollerar DNSChecks webbsida domänen du skrivit in innan den skickas vidare till DNSChecks testmotor för att se att det verkligen är en domän. Denna kontroll kan i vissa sällsynta fall misslyckas (och zonen således inte godkänns som korrekt). De enda gånger vi sett detta hända är ifall de DNS-servrar som tillhör den zon du försöker testa är väldigt trasiga. Hör gärna av dig ifall detta hänt dig så vi får mer information om hur vi kan korrigera hur detta test av domänen utförs. Det här testet kommer att förbättras, det lovar vi.

Tillbaka till början

Vilka slags anrop genereras av DNSCheck?

Det här är en svår fråga att svara på eftersom DNSCheck kommer att generera olika typer av anrop beroende på hur dina DNS-servrar svarar. Det enklaste sättet att se exakt vad DNSCheck testar är att köra ”dnscheck” CLI-kommandot och lägga till flaggan ”--raw”. Resultatet ger grundlig information om vad som händer under testet. Det bör dock nämnas att utmatningen från CLI-verktyget är väldigt tekniskt utmanande så ifall du inte gillar bits och bytes kanske du vill undvika det.

Tillbaka till början

Vad är ett ”odelegerat domäntest”

Ett odelegerat domäntest är ett test som genomförs på en domän som kan (men inte måste) vara fullständigt publicerad i DNS. Detta kan vara mycket användbart om du tänker flytta din domän från en registrar till en annan. Låt oss ta som exempel att din domän example.se ska flyttas från namnservern ’ns.nic.se’ till namnservern ’ns.iis.se’. I detta fall skulle du kunna köra ett odelegerat domäntest på domänen (example.se) med den namnservern du ska flytta till (ns.iis.se) INNAN du genomför själva flytten. När testet visar grönt så kan du vara tämligen säker på att den nya hemvisten för din domän åtminstone vet att den ska svara på frågor om din domän. Det kan emellertid fortfarande finnas fel i zoninformationen som detta test inte känner till.

Tillbaka till början