Trafficlight

DNSCheck is een programma dat is ontwikkeld om het Domain Name System (afgekort DNS) te controleren, te meten en hopelijk ook de werking helpen te begrijpen. Wanneer een domein (ook wel zone genoemd) wordt verzonden naar DNSCheck wordt het domein onderzocht op goed functioneren door het DNS te doorlopen vanaf de root (.) via de TLD (Top Level Domain, zoals .SE) tot uiteindelijk de nameserver(s) waar de informatie over het specifieke domein is opgeslagen (zoals iis.se). Daarnaast worden er nog andere checks uitgevoerd, bijvoorbeeld het meten van host connectiviteit, validatie van IP-adressen en controle van DNSSEC signatures.

Over het domain name system, DNS

Het Domain Name System (afgekort DNS) is wat het ”telefoonboek” van het Internet kan worden genoemd. Hierin wordt voor elk leesbaar website adres (bijvoorbeeld www.iis.se) bijgehouden welk IP-adres er aan gekoppeld is (een numeriek adres, in dit geval 212.247.7.229).

Naast het kunnen gebruiken van website namen in plaats van IP-adressen zorgt het DNS er ook voor dat je emails op de goede plaats terecht komen. In het kort, een stabiel DNS is cruciaal voor een goede bedrijfsvoering van de meeste bedrijven.